Preise 2021

Saisonzeiten/WohnungenLoneLessRunaBungalowVilla
A-Saison
12.6.21 – 11.9.21
145 €125 €100 €80 €80 €
B-Saison
27.2.21 – 12.6.21
11.9.21 – 30.10.21
18.12.21 – 8.1.22
125 €115 €90 €75 €75 €
C-Saison
9.1.21 – 27.2.21
30.10.21 – 18.12.21
115 €105 €80 €70 €70 €

Preise 2022

Saisonzeiten/WohnungenLoneLessRunaBungalowVilla
A-Saison
11.6. 2022 - 10.9. 2022
145 €125 €100 €80 €80 €
B-Saison
5.3. 2022 - 11.6. 2022
10.9. 2022 - 5.11. 2022
17.12. 2022 - 7.1. 2023
18.12.21 – 8.1.22
135 €115 €95 €80 €80 €
C-Saison
8.1. 2022 - 5.3. 2022
5.11. 2022 - 17.12. 2022
125 €110 €90 €75 €75 €